top of page
לוגו חדש לבית המימד הפנימי - המרכז לרוחניות פרקטית, תהליכי טרנספורמציה והרחבת התודעה

מציג

חניכה לעולם החדש

תהליך טרנספורמציה רוחנית, מנטלית ורגשית
פעילות הדיגיטל של בית המימד הפנימי

אנחנו מזמינים אותך להצטרף לאחד מתהליכי הליווי שלנו, הכוללים התקדמות הדרגתית של למידה ותרגול, עבור ריפוי, העלאת התדר הרגשי ושימוש מודע בטכנולוגיה האנושית.

IMG_4873_edited.jpg

תהליך התפתחות רוחנית וריפוי רגשי דרך תרגול, למידה עצמאית. מרגע ההרשמה אתם מקבלים גישה לבית הספר הדיגיטלי של בית המימד הפנימי, הכולל 26 שבועות עבודה שמשלבים תרגול פרוטוקולים וסשנים של ריפוי, למידה מטאפיסית ועוד

תוכן אזוטרי, מטאפיסיקה, פרקטיקות ומיומנויות בסיס עבור ריפוי והרחבת התודעה

בית הספר הדיגיטלי של בית המימד הפנימי

למידה עצמאית מהבית

מה עוברים בתהליך?

פרקטיקות

מה כלול?

איפה?

סילבוס הקורסים

הקדמה

 

1. איך לעבוד עם התכנית
2. הרצאת פתיחה עם גיל ודור

שבוע 1: הרחבת תודעה

 

1. הרצאה - איך להתחיל את המסע הרוחני
2. מדיטציות להרחבת התודעה - חלק א'
3. לצאת מתוך המטריקס - אשליות המימד הארצי
4. טכניקות נשימה: פראנאיאמה בסיסית

5. פרוטוקול נשימה מצולם שבוע #1
6. פרוטוקול תרגול כתוב שבוע #1

2.jpg

שבוע 2: ניהול המכניזם הפנימי - יצירת איזון כימי במערכת

1. טראומות וניהול המכניזם הפנימי:
2. מדיטציות להרחבת התודעה - חלק ב'
3. הרחבת תודעה עם גיל ודור

4. פראנאיאמה קומבהקה

5. פרוטוקול נשימה מצולם שבוע #2
6. פרוטוקול תרגול כתוב שבוע #2

3.jpg

שבוע 3: איך להתחיל ולסיים את היום?


1. הרצאה: איך לפתוח את הבוקר

2. מדיטציות להרחבת התודעה - חלק ב'
3. תיאוריות המציאות והאבולוציה
4. פרוטוקול שטיפה אנרגטית לתחילת סיום יום
5. פרוטוקול נשימה מצולם שבוע #3
6. פרוטוקול תרגול כתוב שבוע #3

4.jpg

שבוע 4: תזונה, אורח חיים וחיוניות

1. תזונה יוגית - הרצאה + שיעורים
2. סודות המים
3. מדיטציות להרחבת התודעה - חלק ג'
4. תרגילים בסיסיים עבור כושר והורדת לחץ

5. אסאנה - מתיחות מרידיאנים #1
6. פראניאמה מסורתית

7. פרוטוקול נשימה מצולם שבוע #4
8. פרוטוקול תרגול כתוב שבוע #4

5.jpg

שבוע 5: התפתחות התודעה האנושית - להבין את המפה - חלק א'

1. הכשרת עומק מודל הספירלות - חלק א'
2. מדיטציה עם דור
3. פרוטוקול נשימה מצולם שבוע #5
4. פרוטוקול תרגול כתוב שבוע #5

6.jpg

שבוע 6: התפתחות התודעה האנושית - להבין את המפה - חלק ב'

1. הכשרת עומק מודל הספירלות - חלק ב'
2. אסאנה - מתיחות מרידיאנים #2
3. פראנאיאמה מתקדמת

4. פרוטוקול נשימה מצולם שבוע #6 
5. פרוטוקול תרגול כתוב שבוע #6

7.jpg

שבוע 7: התדר הרגשי - פתיחת הפוטנציאל האנושי

1. מודל התדר הרגשי
2. הרצאה: מטאפיסיקה של שפע
3. הרצאה: דוגמות של המדע
4. פרוטוקול נשימה מצולם שבוע #7
5. פרוטוקול תרגול כתוב שבוע #7

8.jpg

שבוע 8: התדר הרגשי - כלים להתעלות רוחנית

1. כלים להתעלות רוחנית
2. הרצאה: מהות התדר הרגשי הנמוך
3. שחרור טראומות

4. פרוטוקול נשימה ומדיטציה מצולם שבוע #8
5. פרוטוקול תרגול כתוב שבוע #8 

9.jpg

שבוע 9: מוות, גלגולים קודמים ועולם הנשמות

1. מודל הנשמות - הכשרת עומק
2. נשימה מעגלית מחוברת
3. פרוטוקול נשימה ומדיטציה מצולם שבוע #9
4. פרוטוקול תרגול כתוב שבוע #9

10.jpg

שבוע 10: מסע בין הגלגולים והסייקלים האנושיים

1. הרצאה: חוויות מגלגולים קודמים
2. הרצאה: תובנות על הרגע הזה
3. הרצאה: עולם הטראנס ועולם הנשמות
4. הרצאה: מודל ה YUGAS
5. פרוטוקול נשימה ומדיטציה מצולם שבוע #10
6. פרוטוקול תרגול כתוב שבוע #10

11.jpg

שבוע 11: שפע והצלחה בחיים

1. הרצאה: מטאפיסיקה של כסף
2. סרטונים על שפע
3. הרצאה: איך לדעת מהו הייעוד שלי 
4. נשימה מעגלית
5. פרוטוקול נשימה ומדיטציה מצולם שבוע #11
6. פרוטוקול תרגול כתוב שבוע #11ֿ

12.jpg

שבוע 12: סודות הבריאה והאלכימיה

1. סודות הבריאה והאלכימיה

2. נשימה מעגלית + TRE
3. פרוטוקול נשימה ומדיטציה מצולם שבוע #12
4. פרוטוקול תרגול כתוב שבוע #12

13.jpg

שבוע 13: העקרונות האוניברסליים של המציאות - הקבליון

1. העקרונות האוניברסליים של המציאות - הקבליון
2. נשימה מעגלית + TRE
3. פרוטוקול נשימה ומדיטציה מצולם שבוע #13
4. פרוטוקול תרגול כתוב שבוע #13

14.jpg

שבוע 14: מדיטציה - איך להיכנס לגלי תטא עבור ריפוי והורדת מידעים

1. הרצאה: עקרונות המדיטציה
2. תרגול נשימות HRV / BPV להורדת קצב פעימות הלב ולחץ הדם
3. פרוטוקול מדיטציה עם גיל #1
4. מסע אסטרלי עם דור
5. מהן אנרגיות
6. נשימה מעגלית עם לחיצות
7. פרוטוקול נשימה ומדיטציה מצולם שבוע #14
8. פרוטוקול תרגול כתוב שבוע #14

15.jpg

שבוע 15: איך לתקשר עם היקום

</